Välj en sida

vad har ditt företag för personlighet?

MED DIG OCH DITT VARUMÄRKE I FOKUS.

För att göra skillnad behöver vi beröra. Enligt beteendeforskning gör vi människor våra val utifrån känsla. Vi väljer med hjärtat helt enkelt. Denna kännedom tar vi därför med oss när vi formar ett varumärke eller ett företags kommunikation.

Hallonlandet är gärna med från början i din process, men det kan vara lika utmanade att utveckla och jobba vidare på redan befintliga projekt. Utanför boxen eller inom givna ramar i en nära relation med våra kunder där vårt mål är att ta avstamp i varumärkets personlighet och skapa kommunikation som både berör och leder till resultat.

DEN GRAFISKA PROFILEN

På samma sätt som en kändis ofta har en kännetecknande stil behöver även ett företag ha en tydlig identitet och profil. Här skapas ett sammanhang mellan logotyp, färger, bilder och allt som kommer att användas i relation till varumärket. Dessa delar ska fungera i symbios med logotypen och de värdegrunder som varumärket vill förknippas med.

Den grafiska identiteten är en grundsten vid uppbyggandet av ett varumärke. Här handlar det mycket om att skapa en visuell kommunikation som är tydlig, igenkännbar och som stärker det budskap som vi vill förmedla.

Den grafiska profilen används i sin tur för allt som har med varumärket att göra, från skapandet av hemsidan till broschyrer, reklamkampanjer och mycket mer. Att hitta rätt identitet från start är väsentligt eftersom den sätter den visuella tonen för allt.

KOMMUNIKATION SOM NÅR FRAM

Den grafiska profilen styr allt visuellt, från färg och form till typsnitt och grafiska element. Detta ska inte bara fungera i tryckt media utan även på webben och på sociala medier. Genom att utgå från den grafiska profilen kan vi skapa en enhetlig känsla mellan varumärkets samtliga delar, även det digitala. Webbplatsen ska förutom att bära budskap om produkter och tjänster också kommunicera varumärkets rätta värden.

Här finner du även en annan viktig aspekt av varumärket, det skrivna ordet. Vi är väl medvetna om hur viktigt det är med rätt text på rätt plats. En välskriven text kan lyfta ett varumärke och en text som dessutom är målgruppsanpassad tas emot på ett bättre sätt hos målgruppen.

Som skalden Karlfeldt så vackert myntade: tala med bönder på bönders vis och med de lärde på latin. Vi har erfarenhet av att skapa olika typer av målgruppsanpassade texter, från webbtext till redaktionell text, blogginlägg, nyhetsbrev och mycket mer.

VARUMÄRKETS PERSONLIGHET

Vad har ditt företag för personlighet? Ibland behöver man i ett första steg lära känna varumärket. I vissa fall är varumärket och allt som det står för tydligt och lätt att förstå. Ibland krävs det tid och engagemang från alla parter för att ringa in varumärkets personlighet. Det första steget är en viktig del och med hjälp av vår arbetsmodell kan vi tillsammans hitta personligheten i ert varumärke. Detta ger oss rätt ingångsvärden för nästa steg.

I det andra steget målar vi upp en vision. Var står vi just nu och var vill vi vara i framtiden. Med stöd av varumärket och visionen kan vi dra upp riktlinjer för vad som ska göras och hur det ska göras. Det är ofta först inför detta sista steg som en kommunikationsbyrå kopplas in, vilket kan göra det svårt att hitta rätt i varumärke och koncept.

Att vara med från start och utföra ett ordentligt förarbete ger oss bättre förutsättningar för att lyckas med kommunikationsinsatserna. Då kan vi på riktigt andas liv i varumärket tillsammans med våra kunder.

Hallonlandet Kommunikation
Villa Fannalund
Gånstavägen 4
749 43 Enköping

Kontakt
Telefon 070-559 21 21
info@hallonlandet.se